• Хөрөнгө оруулалтын цогц шийдэл

  БҮРЭН МЭДЭЭЛЭЛ

  Зах зээлийн бүхий л
  тоон мэдээллээр хангана

  ХУВЬЦААНЫ БАГЦ

  Хөрөнгө оруулалтын багц
  бүрдүүлэх боломжтой

  ЗӨВЛӨГӨӨ

  Мэргэжлийн шинжээчдийн зөвлөгөө,
  хэрэгтэй дүгнэлтүүд

  ХААНА Ч АШИГЛАХ

  Компьютер, гар утас,
  бусад хөдөлгөөнт хэрэгслээр ашиглах

 • МАРКЕТ ДАТА ГЭЖ ЮУ ВЭ?

  АНХДАГЧ

  Хөрөнгийн зах зээлийн анхны
  нээлттэй дата сан

  ТУСЛАГЧ

  Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр
  гаргахад туслах бүхий л мэдээлэл,
  хөндлөнгийн дүгнэлт

  ШУУРХАЙ БАЙДАЛ

  Өдөр бүрийн зах зээлийн
  өөрчлөлтийг цаг алдалгүй
  харуулдаг

  ОЙЛГОМЖТОЙ

  Мэдээллийг энгийн ойлгомжтой
  хүснэгт, график
  байдлаар илэрхийлэгдсэн

ТА МАРКЕТ ДАТА-ААС ЯМАР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ВЭ?

Ханшийн өөрчлөлт

Бүх компанийн хувьцааны ханшийн өсөлт, бууралтын үзүүлэлт

Хувьцааны зах зээлийн эрэлт

Зах зээл дээр авах, зарах захиалга өндөртэй хувьцааны мэдээлэл

Идэвхитэй хувьцаанууд

Зах зээл дээр идэвхитэй арилжаалагдаж байгаа хувьцаанууд

Голлох индикаторууд

Индекс болон Зах зээлийн үнэлгээ зэрэг голлох зах зээлийн үзүүлэлтүүд

Үнэт цаасны арилжаа

Хувьцаа болон бондын арилжааны дата

Суурь шинжилгээний үзүүлэлт

ХК-ийн суурь шинжилгээ хийхэд шаардлагтай үзүүлэлтүүд

Ногдол ашгийн үзүүлэлтүүд

ХК-ийн ногдол ашиг тараалтын бүх төрлийн үзүүлэлтүүд

IPO болон SPO дата

Зах зээл дээр шинээр болон нэмж үнэт цаас гаргасан үзүүлэлтүүд

Бусад дата

Хөрөнгийн зах зээлийн шаардлагатай мэдээлэл

Хэрэглэгчийн харьцуулалт

Хэрэглэгчийн түвшин
Хувьцааны багц бүрдүүлэх
Хувьцааны уралдаан зарлах
Уралдаанд оролцогчдын тоо
Маркет дата харах
Дата түүх
 
Энгийн хэрэглэгч
Нийт 2 багц
1
10
3 сараар
ҮНЭГҮЙ
Мэргэжлийн хэрэглэгч
Хязгааргүй
3
Хязгааргүй
Бүх хугацаагаар
36,300 жилд