MARKET DATA

Та Маркет дата-с зах зээлийн голлох үзүүлэлтүүд, хувьцаат компанийн тоо баримт, тэдгээрийн өөрчлөлт хөдөлгөөн зэрэг Хувьцааны суурь шинжилгээ хийхэд шаардлагатай тоон мэдээллүүд болон зах зээлийн шинжээчдийн дүгнэлт, судалгааг авах болно.

Өөрөөр хэлбэл, Маркет дата бол таныг хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл, судалгаатай тоглогч болгоход зориулагдсан бөгөөд үүнийг ашигласнаар зах зээлийг илүү таньж мэдэн ашигтай хөрөнгө оруулалт хийхэд тань туслана.

Маркет дата нь Монголын Хөрөнгийн Бирж, ҮЦТТТХТөв болон бидний олон жилийн тоон мэдээлэлд тулгуурласан.

Бид цаашид хэрэглэгч таныг илүү өргөн цар хүрээний тоо баримт, зах зээлийн бүхий л үзүүлэлтүүдээр хангах болно.

Таны хөрөнгө оруулалтад амжилт хүсье!