ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Маркет дата-ийн зах зээлийн голлох өөрчлөлт болон тоон мэдээлэл 3 сараас 2 жил хүртэлх хугацаагаар харагдах бөгөөд хэрэглэгчийн төрлөөс хамааран харилцан адилгүй байна. Энгийн хэрэглэгчид мэдээллийг 3 сарын байдлаар харах бол Мэргэжлийн хэрэглэгч нь бүх хугацаагаар харна.

Энэхүү программ нь дээрх асуудлыг шийдсэн ба танд Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй хувьцаагаар хөрөнгө оруулалтын багц үүсгэж, хөрөнгө оруулалтын ашиг, алдагдлаа өдөр бүрийн арилжааны үр дүнгээр хянах боломжийг олгоно

Төлбөр, хураамж?

Хэрэглэгчийн төрөл Төлбөр, хураамж
Энгийн хэрэглэгч Төлбөргүй
Мэргэжлийн хэрэглэгч 1 жилийн эрх 36,300 төгрөг

Жич: Та 1 жилийн эрх авахын өмнө data.marketinfo.mn сайтад Энгийн хэрэглэгчээр бүртгүүлсэн байх ёстой.

Төлбөр төлөх

Та төлбөрөө бүх төрлийн карт /Master, Visa/ болон Банкаар төлөх боломжтой ба дараах байдлаар хийнэ.

Банкны нэр: Голомт банк
Данс эзэмшигчийн нэр: Си Эм Си Консалтинг ХХК
Дансны дугаар: 116 501 9446
Гүйлгээний утга: Овог нэр, и-мэйл хаяг, утасны дугаар

Жич: Гүйлгээний утгыг үнэн зөв алдаагүй бичих шаардлагатай ба таны төлбөр хийгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор таны эрх нээгдэхийг анхаарна уу